STAY CONNECTED

217,697แฟนคลับชอบ
65,987ผู้ติดตามติดตาม

“สาหร่ายพิษ” หรือ “สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน” ในกว๊านพะเยา สอนอะไรเราบ้าง ข้อมูลและข้อเสนอจากเวทีเล็กๆนี้ คงมีประโยชน์สำหรับการร่วมกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาว

พะเยา เป็นจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย

ในอดีตถือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีอายุยาวนานกว่าเก้าร้อยปี

โดยค้นพบหลักศิลาจารึกหินทรายมากที่สุดในล้านนา

สองกำลังสื่อ : ทีวีคนพะเยา
ออกอากาศทางไทยพีบีเอส 14 ธ.ค. 56 | 09.35 -10.00

“กรอบแนวคิดของพะเยาทีวีชุมชน ไม่จำเป็นต้องผลิตรายการเหมือนกัน หรือไม่จำเป็น ต้องไปเดินไปในทิศทางเดียวกัน…

สถาบันปวงผญาพยาว  อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลและภาพพระธาตุในพื้นที่ ๙ อำเภอจังหวัดพะเยา ส่วนหนึ่งเป็นงานวิจัยข้อมูลท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่

            

 ก่อนจะประชุมคณะทำงานโครงการก่อตั้งพะเยาทีวีชุมชน ภาคเช้า ดร.ประพันธ์ นันทยา อ.วัชระ ศรีคำตัน อ.บรรจง วงศ์ราษฎร์ คุณอภิชาติ กันยะมี อ.ปิยนาถ ชาวน่าน ปลัดสมพร ถาวรวงศ์ จากกลุ่มฮักเมืองจุน และทีมมหาวิทยาลัยพะเยา พี่น้องในชุมชน จึงร่วมกันทำบุญกรณีพิเศษสวดอภิธรรมศพท่านพระครูโสภิตจริยากร เจ้าอาวาสวัดแม่ใส รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา จากนั้นจึงอาศัยกุฏิหลวงพ่อพูดคุยความคืบหน้าและวางแผนกิจกรรมการทำงานในอนาคต

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 สถานีโทรทัศน์บริการสาธารณะระดับชุมชน “พะเยาทีวี” วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วัดแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เสื้อกว๊านพะเยาเรารักกัน

         ทำไม…เราต้องร่วมกันออกเดินเพื่อกว๊านพะเยาและแม่น้ำอิง

แม่น้ำอิง เป็นแม่น้ำสาขาแม่น้ำโขง มีต้นกำเนิดในเขตอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เกิดจากการไหลรวมของลำห้วยหลายสาขาไหลลงสู่หนองเล็งทรายและกว๊านพะเยา ผ่านอำเภอเมือง ภูกามยาว ดอกคำใต้และอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงราย ผ่านอำเภอป่าแดด เทิง พญาเม็งราย ขุนตาล และอำเภอเชียงของ ก่อนไหลบรรจบแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของ รวมระยะทางประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตร