ลุ่มน้ำอิงและกว๊านพะเยา

ลุ่มน้ำอิงและกว๊านพะเยา


วิดีทัศน์เล่าเรื่องเวทีสานเสวนา หาทางออกให้กับการพัฒนากว๊านพะเยา โดย สถาบันปวงผญาพยาว