ลุ่มน้ำอิงและกว๊านพะเยา

ลุ่มน้ำอิงและกว๊านพะเยา

เสื้อกว๊านพะเยาเรารักกัน

         ทำไม…เราต้องร่วมกันออกเดินเพื่อกว๊านพะเยาและแม่น้ำอิง

แม่น้ำอิง เป็นแม่น้ำสาขาแม่น้ำโขง มีต้นกำเนิดในเขตอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เกิดจากการไหลรวมของลำห้วยหลายสาขาไหลลงสู่หนองเล็งทรายและกว๊านพะเยา ผ่านอำเภอเมือง ภูกามยาว ดอกคำใต้และอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงราย ผ่านอำเภอป่าแดด เทิง พญาเม็งราย ขุนตาล และอำเภอเชียงของ ก่อนไหลบรรจบแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของ รวมระยะทางประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตร