แบ่งปัน

20 พฤศจิกายน 2557เวลา 15.00-16.00 น.ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอเชียงคำ ร่วมประชุมสภานักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น”111ปีเชียงคำรำลึก” ปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม10688239_350204581827103_5264901894456672439_o 1540317_350204488493779_6700520638954432726_o 10714034_350204411827120_5973306823914416741_o 10688096_350204195160475_92213813575681450_o