แบ่งปัน

ทีวีบริการชุมชนที่คนท้องถิ่นอยากเห็นและอ­ยากให้เป็น อาจจะมีความแตกต่างกันไป แต่ที่คลายคลึงกันนั้น นั้นคือการทำหน้าที่การนำเสนอเนื้อหาที่เก­ี่ยวข้องกับชุมชน และช่วยพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนให้ดีขึ้น แต่ทีวีบริการชุมชนจะมีโอกาศอย่างไร อยู่รอดได้หรือไม่นั้น พวกเราต้องช่วยกันติดตามและดูแลกันต่อไป