สองกำลังสื่อ : ทีวีคนพะเยา

737
แบ่งปัน

สองกำลังสื่อ : ทีวีคนพะเยา
ออกอากาศทางไทยพีบีเอส 14 ธ.ค. 56 | 09.35 -10.00

“กรอบแนวคิดของพะเยาทีวีชุมชน ไม่จำเป็นต้องผลิตรายการเหมือนกัน หรือไม่จำเป็น ต้องไปเดินไปในทิศทางเดียวกัน…

แน่นอนเราก็จะไม่ได้เห็นว่าคนของพะเยาทีวีชุมชนไปถ่ายนั่นไปถ่ายนี่ แต่เราจะได้ยิน เสมอว่า คนของพะเยาทีวีชุมชนไปจัดเวทีนั้นเวทีนี้ ชวนกันคุย อันนี้คือความแตกต่าง เราก็ไม่อยากให้เห็นว่าพอทำทีวีแล้วเราจะเป็นผู้มีอำนาจในการเอากล้องไปจับคนอื่น

เพราะฉะนั้นอันนี้คือกรอบที่ใช้เชื่อมในการทำงาน แต่ต่อไปในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับคนในชุมชนเอง แกนนำเหล่านี้อาจจะสลายไป”..

นี่คือบางส่วนของบทสัมภาษณ์ของดร.ภัทรา บุรารักษ์ คณะก่อร่างพะเยาทีวีชุมชน ในยุคที่ทุกคนกำลังตื่นตัวกับการก้าวผ่านสู่การเปลี่ยนแปลงไปเป็น “ทีวีดิจิตอล” หลายพื้นที่ กำลังเตรียมตัว แต่ที่จังหวัดพะเยา ได้ทดลองทำล่วงหน้าไปก่อนแล้ว

พะเยาทีวีชุมชน เริ่มต้นก่อร่างจากกลุ่มแกนนำสำคัญที่มีแนวคิดตรงกันเรื่อง ของพื้นที่ การสื่อสารระดับชุมชน ได้แก่ สถาบันปวงพญาพะเยา กลุ่มนักวิชาการ นักทำกิจกรรม และฟันเฟือง ที่สำคัญ คือ น้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งรับหน้าที่หลัก ในการผลิตชิ้นงานในช่วงเริ่มต้น

แท้จริงแล้วในทุกๆชุมชน ล้วนมีเรื่องราวมากมาย ทั้งเรื่องดี และเรื่องที่เป็นปัญหา ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมต่งๆ หากคนในชุมชนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดการแลกแปลี่ยนร่วมกัน ชุมชนก็จะสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีได้

พะเยาทีวีชุมชน จึงเป็นมากกว่าสถานีโทรทัศน์ เป็นมากกว่ารายการที่ ออกอากาศ แล้วจบไป แต่พะเยาทีวีชุมชน กำลังเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนชุมชนด้วยคนในชุมชนเอง

ถึงตอนนี้ พะเยาทีวีชุมชน กำลังค่อยๆเติบโต นักสื่อสารที่เป็นทั้งเจ้าของพื้นที่ เจ้าของประเด็น ทยอยเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น

กรอบคิดที่ก่อตัวอย่างหลวมๆ แต่มีทิศทางเดินเดียวกัน จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน รายการสองกำลังสื่อ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 เวลา 09.35 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live