บ่ายวันนี้ 8/1/60 กลุ่มรักษ์เชียงของ…ออกปฏิบัติการพิเศษ ใช้เรือขนาดเล็กพร้อมป้ายผ้า วิ่งรอบเรือสัญชาติจีน คัดค้านการสำรวจและออกแบบระเบิดแก่งกลางแม่น้ำโขง โดยทีมวิศวกรประเทศจีน
ภาพ/กลุ่มฮักเชียงของ