IMG_0351

“นักข่าวพะเยาทีวีชุมชน เป็นงานจิตอาสาที่มีค่าตอบแทนคือความสุข ถือเป็นบุญสูงสุดอย่างหนึ่ง เพราะมันเป็นงานสร้างสรรค์ เมื่อพวกเรามีจิตสร้างสรรค์เป็นทุน ต่อไปก็จงอย่าได้เกรงกลัวหรือหวั่นไหวต่ออุปสรรคภายหน้า”

พระครูศรีวรพินิจ ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันปวงผญาพยาว

กล่าวปลุกเสกให้กำลังใจแก่นักข่าวชุมชน 27/2/59