ความคืบหน้าการออกแบบทีวีชุมชนที่จังหวัดพะเยา  โดย กสทช และ ITU  เดินทางมายังพื้นที่เพื่อนับฟังสถานการณ์และบทเรียนของพะเยาทีวีชุมชน

 https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=4OOieqLOTkA