เช้านี้ เวลา 04.10 น. ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 มีรายงานแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่จังหวัดพะเยา ใกล้บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ พื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา (ห่างจากมหาวิทยาลัยพะเยาไม่ไกลนัก) ขนาดความรุนแรง 3 ความลึก 1 กิโลเมตร ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหาย