สถาบันพระปกเกล้า สถาบันปวงผญาพยาว สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา มูลนิธิฟรีดริชเนามันในประเทศไทย สาขารัฐศาสตร์ มจร.วิทยาเขตพะเยา และเครือข่ายประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา จัดกิจกรรมเวทีสื่อสารสาธารณะธรรมนูญกว๊านพะเยา ในบ่ายวันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๖๐


…ในเวทีนี้ เราจะถ่ายทอดสด ผ่านเพจข่าวพะเยาทีวี https://www.facebook.com/phayaotv และเครือข่ายด้วย

ชมย้อนหลัง https://www.facebook.com/phayaotv/videos/1417822304925515/