กิจกรรมเวทีพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย ครั้งที่ ๑
เสวนา “บทบาทมหาวิทยาลัยพะเยากับพะเยาทีวีชุมชน”
หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาพะเยา
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

12719255_902954303155326_8652518618644112295_o
………………………..
๐๙.๓๐ น. บันทึกรายการเสวนา(ถ่ายทอดสดผ่านช่องยูทูป)
เรื่อง“นักวิจัยพบชุมชน”
โดย นักวิชาการและนักวิจัย ๑๔ คณะ
ตัวแทนชุมชน หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล
ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนคณะละ ๑๐ นาที
ดำเนินรายการโดย ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
นายชัยวัฒน์ จันธิมา
นายประพล ประวัง
๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหาร
๑๓.๔๕ น. บันทึกรายการเสวนา(ถ่ายทอดสด ผ่านช่องยูทูป)
เรื่อง“บทบาทมหาวิทยาลัยพะเยากับสื่อทีวีชุมชน”
ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการมหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
นายชัยวัฒน์ จันธิมา ผู้จัดการโครงการก่อตั้งพะเยาทีวีชุมชน
อ.บรรจง วงศ์ราษฎร์ ผู้อำนวยการสถาบันปวงผญาพยาว
นายประพล ประวัง เครือข่ายวัฒนธรรมและชาติพันธุ์จังหวัดพะเยา
นายฉัตรอนันต์ ฉัตรอภิวันท์ นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
ดำเนินรายการโดย ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
๑๕.๐๐ น. มอบของที่ระลึกและปิดการเสวนา

องค์กรร่วมจัด : มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันปวงพญาพยาว
มูลนิธิฟรีดริชเนามัน ประเทศไทย