เผยแพร่เมื่อ 6 ต.ค. 2015

ข่วงบ้านลานเมืองพะเยาทีวีชุมชน สนทนาความใฝ่ฝัน งานศิลปะ สืบทอดจากแนวคิดเครื่องปั้นดิยเผาเตาเวียง­บัว เมืองโบราณของจังหวัดพะเยา ผ่านมุมมองการทำงานของสองครูหนุ่มสาว หรือติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้  https://www.facebook.com/krujuybatik