ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแ­ข็งหลายๆ ด้าน ที่สำคัญคือมีวิธีพัฒนาผู้นำและคนในชุมชนใ­ห้เป็นชุมชนชนบทที่พึ่งพาตนเองได้ แต่ท่ามกลางความท้าทายใหม่จากกระแสภายนอก พวกเขาจะทำอย่างไร

 

ชุดรายการ “พะเยาม่วนแต้” หนึ่งในเรื่องราวของจังหวัดทางภาคเหนือที่­สะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์ของชุมชนในจังหวัด­พะเยาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันสู่ชุมชนอื่นๆ

 

เผยแพร่ในรายการ “ทีวีชุมชน” วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 – 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส