พลเมืองข่าว : ตั้งต้น หาคำตอบ ทีวีชุมชน
เผยแพร่เมื่อ 11 ต.ค. 2014
ประเทศไทยเรากำลังอยู่ในช่วงของ การเปลี่ยนผ่านระบบการเผยแพร่สัญญานโทรทัศ­น์ภาคพื้นดิน จาก ระบบอนาล็อคให้เป็นระบบดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อโครงสร้างการประก­อบกิจการสื่อโทรทัศน์