เผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 2014
นักข่าวพลเมือง สื่อต้นแบบสู่ทีวีชุมชนในอนาคต ออกอากาศวันที่ 26 พ.ย.57