พะเยาทีวีชุมชน บนเส้นทางที่มีความหวัง

ออกอากาศวันที่ 26 ธค. 56
ตามแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุ­โทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอลของประเทศ กำหนดให้ปีนี้ คณะกรรมการ กสทช.จะต้องออกใบอนุญาตให้แกชุมชนที่สนใจ ที่จะก่อตั้งให้เป็นทีวีชุมชน แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ ในขณะที่ภาคประชาชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกา­รมีสิทธทางการสื่อสาร ได้พยายามลงมือเตรียมความพร้อม ตั้งทีวีชุมชนของตนเองแล้ว ติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเ­ยา