วันพฤหัสบดีที่ 2 มี.ค.60 เวลา 14.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 พ.ต.ต.สงวน โรงสะอาดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย-ลาว จังหวัดพะเยา-แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ในด้านต่างๆดังนี้
1.รักษาความสงบและอำนวยความปลอดภัยตามแนวชายแดน
2.ความร่วมมือในการรักษาเส้นเขตแดนและการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้าออกบริเวณชายแดน
3.ความร่วมมือในการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซางเป็นจุดผ่านแดนถาวร-บ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุลีเป็นด่านสากล ภายในปี 2560
4.ความร่วมมือในกรณีบุคคลของแต่ละฝ่ายถูกจับกุม คุมขัง
5.ความร่วมมือด้านแรงงาน
6.ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
7.ด้านเศรษฐกิจและการค้า
8.ด้านสาธารณสุข
9.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาการท่องเที่ยว
10.ด้านการศึกษา พัฒนาฝีมือแรงงาน และอาชีพ