เชิญ 4 เมืองชายแดนลาวร่วม “ตักบาตรสองแผ่นดิน 60”จัดพระสงฆ์สองแผ่นดินบิณฑบาต “บ้านฮวก”


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ทุกปีอำเภอภูซาง จะมีการจัดงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน บริเวณกิ่วหก เขตติดต่อชายแดนไทย-ลาว จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยมีขึ้นทุกวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี ปีนี้กำหนดการจัดงานดังเดิม ซึ่งเบื้องต้นขณะนี้ตนได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ของอำเภอเดินทางเข้าไปติดต่อประสานงานและขอเชิญเจ้าเมืองจากฝั่งลาวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวลาวเข้ามาร่วมกิจกรรมงานบุญดังกล่าว เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทางการทูตของเมืองชายแดนสองแผ่นดิน ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคมระหว่างประเทศในอนาคตต่อไป

ด้านนายสมเกียรติ แสงแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.ภูซาง จ.พะเยา เปิดเผยว่า ตนเป็นหัวหน้าคณะทูตของ อ.ภูซาง ได้เดินทางไปติดต่อประสานงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับเมืองชายแดนของแขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน(สปป.)ลาว ซึ่งทางอำเภอเชิญเจ้าเมืองและคณะจำนวน 4 เมือง เพื่อไปร่วมงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน ประกอบด้วย เมืองคอบ เมืองเชียงฮ่อน เมืองเงิน และเมืองหงสา นอกจากจะร่วมประเพณีตักบาตรฯ แล้ว ยังจะได้นำผลิตภัณฑ์ของดีจาก 4 เมือง มาร่วมเปิดร้านในงานตักบาตรฯ ด้วย พร้อมกันนี้ทางเจ้าเมืองของ สปป.ลาว จะช่วยกราบนมัสการนิมนต์พระสงฆ์จากเมืองชายแดนของ สปป.ลาว มาร่วมบิณฑบาตด้วย เชื่อมสัมพันธ์ทั้งพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น