สีสัน บ่ายวันอาทิตย์ ในงานการแข่งขันล้อเลื่อนไม้ชนเผ่า ที่ม่อนทานตะวันป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 8/1/60
ภาพ/ลุงเบิ้ม และเครือข่าย