วิมลวิพากษ์ ตอน “นางงามเมืองพะเยา”

วันนี้อาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับนางงามพะเยา ในรายการวิมลวิพากษ์