IMG_0354

“ถ้าเป็นนักข่าวพะเยาทีวีชุมชน จะมีคู่มือหรือไม่มีคู่มือจริยธรรมนักข่าวชุมชน/นักข่าวพลเมืองหรือไม่ก็ตาม หากพวกเราทำงานสื่อเพื่อสาธารณะ เราก็ควรมีความรับผิดชอบในสารที่ส่งออกไป”

ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ปรึกษาพะเยาทีวีชุมชน กล่าวในกิจกรรมฝึกทักษะนักข่าวชุมชน 27/2/59