กงศุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่มาร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมพะเยา

4 3 1 2วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา น.ส.จุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้ร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมพะเยา สมัยที่ 25/2560-2561 และวันขึ้นปีใหม่ 2017-01-05 ณ สมาคมพะเยา โดยมีนายเหวิน ยี่เซิง กงศุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่มาร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมพะเยาด้วย
ขอบคุณ:เครือข่าย จังหวัดพะเยา