พิเศษอย่างไร ทำไมต้องปกป้องชุมชน ทำไมต้องรักษาพื้นที่ป่าชุ่มน้ำ ทำไมชาวบ้านต้องออกมาต่อสู้ เปิดเบื้องหน้าเบื้องหลังแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กับ ครูตี๋ นิวัฒน์ ร้อยแก้ว แกนนำคนสำคัญของกลุ่มรักษ์เชียงของ ครูใหญ่โฮงเฮียนแม่น้ำของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลือนภาคประชาสังคม โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

พะเยาทีวี  สัมภาษณ์พิเศษ  ที่นี่ที่เดียวครบถ้วน

*เนื้อหาทั้งหมดของพะเยาทีวี ห้ามนำไปตัดต่อ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ เพื่ออ้างอิงทางการค้าและการเมือง