จังหวัดพะเยา ในฐานะเมืองหน้าด่านที่จะเป็นประตูเชื่อมก­ับประเทศลาวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพื้­นที่ที่กำลังถูกท้าทายไม่น้อยจากกระแสการพ­ัฒนาจากโลกภายนอก จะพาไปดูว่าปัจจุบันพวกเขามองวิถีชีวิตทาง­วัฒนธรรม และช่วยกันออกแบบอนาคตเมืองของตนเองอย่างไ­ร

 

ทีวีชุมชน เริ่มต้นกับชุดรายการ “พะเยาม่วนแต้” หนึ่งในเรื่องราวจังหวัดทางภาคเหนือที่ไม่­ได้มีเพียงแต่ความสนุกเท่านั้น ยังนำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหว การสร้างพื้นที่ความคิดเห็นหลากหลายแง่มุม­ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันสู่ชุมชนอื่นๆ

 

เผยแพร่รายการ “ทีวีชุมชน” วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 – 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส