เพลงพะเยาม่วนแต้  สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประกอบรายการทีวีพะเยา
ดัดแปลงจากเพลงเสน่ห์สาวเมืองพะเยา ของ อ๊อด บุญยืน
เนื้อเพลงใหม่ โดย หนุ่มทุ่งลอ