ด้านในของ”ครูตี๋” ครูใหญ่โฮงเฮียนแม่น้ำโขง นิวัฒน์ ร้อยแก้ว สนทนากับ “พะเยาทีวีชุมชน” ถึงแนวคิดและปรัชญาของโรงเรียนสร้างคนเคาร­พธรรมชาติ เคารพความเป็นมนุษย์ ในโอกาสเปิดโรงเรียน ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา