ตามแนวทางของการทำสื่อชุมชน ต้องคืนผลงานให้ชุมชนได้ดู วิพากษ์วิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ
นิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ ม.พะเยา นำเสนองานสารคดีที่ร่วมกันผลิตกับชุมชนต.บ­้านทราย อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ผยแพร่เมื่อ 7 ธ.ค. 2013