สารคดีสั้น แม่น้ำอิง ผลิตโดยพะเยาทีวีชุมชนก่อนหน้านี้ เผยแพร่ทางไทยพีบีเอส เล่าถึงสถานภาพของแม่น้ำอิง วิถีชีวิตผู้คน และการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน