โคขุนดอกคำใต้

“โคขุนดอกคำใต้” ตั้งอยุ่ที่อำเภอดอกคำใต้ โคขุนที่นี้เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติ คือการให้อาหารหมักจาก ฝักทอง มันสำปะหลัง ข้าวโพด และเปลือกข้าวโพด ทำให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของตลาดส่งออกไปทั่วประเทศ เป็นที่ภูมิในของชาวพะเยา