บวงสรวงพญางำเมือง 2561

งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2561 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา..ชมขบวนแห่ วันศุดร์ 24 กพ.2561