วันพุธ, กันยายน 20, 2017

ชมย้อนหลังธรรมนูญกว๊านพะเยากับชาวประมง

สถาบันพระปกเกล้า สถาบันปวงผญาพยาว สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา มูลนิธิฟรีดริชเนามันในประเทศไทย สาขารัฐศาสตร์ มจร.วิทยาเขตพะเยา และเครือข่ายประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา จัดกิจกรรมเวทีสื่อสารสาธารณะธรรมนูญกว๊านพะเยา ในบ่ายวันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๖๐ ...ในเวทีนี้ เราจะถ่ายทอดสด ผ่านเพจข่าวพะเยาทีวี https://www.facebook.com/phayaotv และเครือข่ายด้วย ชมย้อนหลัง https://www.facebook.com/phayaotv/videos/1417822304925515/

ข้อท้าทาย… ธรรมนูญกว๊านพะเยาต่อการแก้ไขปัญหากว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองพะเยามายาวนาน โดยกว๊านพะเยา ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์หลากหลายด้าน อาทิ การผลิตน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค  เพื่อการประมง  เพื่อการเกษตร  เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการศึกษาและวิจัย โดยมีประชาชนและหน่วยงานต่างๆ รับผลประโยชน์ร่วมกัน  ท่ามกลางปัญหาที่สั่งสมมาตลอด 80 ปีที่ผ่านมา เช่น ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม  น้ำเน่าเสีย  สารพิษ  จำนวนและชนิดของปลาที่ลดลง  สร้างความเหนื่อยยากต่อการแก้ไข และนำไปสู่ขัดแย้งเป็นระยะ  จนยากที่จะหาทางออก ..... 2554  สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันปวงผญาพยาว ได้จัดเวทีสานเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยา   ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่ภาคประชาชน   ศึกษากรณีชุมชนรอบกว๊านพะเยา   โดย มีเป้าหมายเพื่อหาทางออกร่วมกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการกว๊านพะเยาทุกกลุ่ม โดยใช้วิธีการสานเสวนาหาทางออกร่วมกัน ผลการศึกษาได้ค้นพบประเด็นปัญหาร่วม และข้อเสนอที่เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา 3 ด้านคือ 1) ระบบนิเวศกว๊านพะเยา 2) ระบบบริหารจัดการกว๊านพะเยา และ3) การสร้างจิตสำนึกและการใช้ประโยชน์กว๊านพะเยาร่วมกัน โดยในประเด็นที่...
video

เวทีความคิดภาคประชาสังคมเมืองพะเยา

เวทีสมัชชาพลเมืองรวมพลังประชารัฐสร้างบ้านแปลงเมืองพะเยา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ กศน. อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา คณะทำงานประชาสังคมจังหวัดพะเยา โดยการสนุบสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมือง ร่วมกับเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเวทีสมัชชาพลเมืองรวมพลังประชารัฐสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่รูปธรรมในการจัดการปัญหาของชุมชนตามประเด็นงานต่างๆ ผนึกกำลังขับเคลื่อนนโยบายภาคประชาชน และสร้างการตื่นตัวของพลเมืองสู่การจัดการตนเอง โดยได้มีการเสวนาพื้นที่ตำบลจัดการตนเอง 7 ประเด็นการพัฒนา 7 พื้นที่ตำบล ได้แก่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาภาคการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัยและเป็นธรรม การพัฒนาสวัสดิการชุมชนสู่ความมั่นคงของชีวิตคนพะเยา การพัฒนาสภาองค์กรชุมชนและประชาธิปไตยชุมชน การพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดพะเยา (ผู้สูงอายุ,เยาวชน) การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน การจัดการสถานะสิทธิของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติการบริการสาธารณสุข ของคนพะเยา และการเสวนาเรื่อง “สถานการณ์ความเป็นพลเมืองสู่นโยบายประชารัฐ” ในมุมมองของท้องถิ่น (นายวรวิทย์...

วิมล ปิงเมืองเหล็ก ชี้จุดเสี่ยงเอาชาติพันธุ์ไปเป็นจุดขาย

"พะเยาไม่ใช่ไก่ตาฟาง" วิมล ปิงเมืองเหล็ก นักวัฒนธรรมศึกษาคนสำคัญของเมืองพะเยา วิพากษ์จุดเสี่ยงของการนำเอาชาติพันธุ์ไปเป็นจุดขายในการท่องเที่ยว และความท้าทายของคนพื้นถิ่นต่อกระแสการพัฒนา / พะเยาทีวีชุมชนสัมภาษณ์เจาะลึกทุกแง่มุม อธิบายได้ชัดเจน พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง  

บวชป่าสืบชะตาขุนน้ำบ่อทรายดอกคำใต้

พิธีบวชป่า สืบชะตาต้นน้ำ ขุนน้ำบ่อทราย ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือและยังรวมถึงนักเรียนกับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก การบวชป่าในครั้งนี้ เพื่อจะอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความยั่งยืน และปลูกฝังให้คนรุ่นหลังเล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากร โดยมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านถ้ำ ภาคีเครือข่าย จัดทำพิธีบวชป่าสืบชะตาต้นน้ำ ณ ขุนน้ำบ่อทราย ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 27 กุมภาพันธ์ 2559

ชุมชนของเรา…ชุมชนของเรา

"ทีวีชุมชนจะไม่มีความหมายใดเลย ถ้าไม่มีคนในชุมชนมาร่วมเป็นเจ้าของ มาร่วมกันผลิต มาร่วมกันดูแลตรวจสอบ " อาจารย์วัชระ ศรีคำตัน ประธานก่อตั้งฯพะเยาทีวีชุมชน กล่าวในกิจกรรมฝึกทักษะนักข่าวชุมชน 27/2/59 (ขอบคุณภาพเสือตู่ นักข่าวพะเยาทีวี)

MOST COMMENTED

สถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมพะเยา สมัยที่ 25

กงศุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่มาร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมพะเยา วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา น.ส.จุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้ร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมพะเยา สมัยที่ 25/2560-2561 และวันขึ้นปีใหม่ 2017-01-05...