วันพุธ, กันยายน 20, 2017

งานวันคนพิการพะเยาเน้นความเท่าเทียม

วันที่ 24 ก.พ. 60 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบให้ทุกจังหวัดมีการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 โดยมีหัวข้อการจัดงาน “คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วน...

จุดสกัดชั่วคราวประเดิมผลงานจับไม้ชิงชัน

เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ(ขสป.เวียงลอ) ตั้งจุดสกัดจับไม้ชิงชันและไม้ยางแปรรูปมูลค่าหลายแสนบาท คนร้ายไหวตัวซิ่งจักรยานยนต์หนีเข้าป่าทิ้งไม้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามหาเจ้าของ                นายวราฤทธิ์ ไชยสาร ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า หลังจาก นายวัชระ ศรีคำตัน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา ขสป.เวียงลอและนายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน คณะกรรมการที่ปรึกษา ขสป.เวียงลอ ได้ขอให้นายกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี หัวหน้า ขสป.เวียงลอ จัดหาสถานที่และจัดตั้งจุดสกัดชั่วคราวบ้านแม่ทะลาย ซึ่งเป็นเขตป่าต้นน้ำเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้นายก้องเกียรติ พินิจ หัวหน้าสายตรวจปราบปราม ขสป.เวียงลอ...

วิมล ปิงเมืองเหล็ก ชี้จุดเสี่ยงเอาชาติพันธุ์ไปเป็นจุดขาย

"พะเยาไม่ใช่ไก่ตาฟาง" วิมล ปิงเมืองเหล็ก นักวัฒนธรรมศึกษาคนสำคัญของเมืองพะเยา วิพากษ์จุดเสี่ยงของการนำเอาชาติพันธุ์ไปเป็นจุดขายในการท่องเที่ยว และความท้าทายของคนพื้นถิ่นต่อกระแสการพัฒนา / พะเยาทีวีชุมชนสัมภาษณ์เจาะลึกทุกแง่มุม อธิบายได้ชัดเจน พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง  

บวชป่าสืบชะตาขุนน้ำบ่อทรายดอกคำใต้

พิธีบวชป่า สืบชะตาต้นน้ำ ขุนน้ำบ่อทราย ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือและยังรวมถึงนักเรียนกับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก การบวชป่าในครั้งนี้ เพื่อจะอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความยั่งยืน และปลูกฝังให้คนรุ่นหลังเล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากร โดยมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านถ้ำ ภาคีเครือข่าย จัดทำพิธีบวชป่าสืบชะตาต้นน้ำ ณ ขุนน้ำบ่อทราย ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 27 กุมภาพันธ์ 2559

ชุมชนของเรา…ชุมชนของเรา

"ทีวีชุมชนจะไม่มีความหมายใดเลย ถ้าไม่มีคนในชุมชนมาร่วมเป็นเจ้าของ มาร่วมกันผลิต มาร่วมกันดูแลตรวจสอบ " อาจารย์วัชระ ศรีคำตัน ประธานก่อตั้งฯพะเยาทีวีชุมชน กล่าวในกิจกรรมฝึกทักษะนักข่าวชุมชน 27/2/59 (ขอบคุณภาพเสือตู่ นักข่าวพะเยาทีวี)

MOST COMMENTED

พะเยาทีวีพัฒนาศักยภาพ “นักข่าวเยาวชน”

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย “นักข่าวเยาวชน” วันที่ 25-28 มกราคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา .......................... วันที่ 1 ( 25 มกราคม 2559 ) 13.00 น. ต้อนรับและลงทะเบียน 13.30 น เป้าหมาย ขั้นตอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของการฝึกอบรม 14.00 น. เช็คเครื่องมือและความถนัดของผู้เข้าร่วมอบรม 14.30 น....