วันพุธ, กันยายน 20, 2017
video

โคขุนดอกคำใต้

"โคขุนดอกคำใต้" ตั้งอยุ่ที่อำเภอดอกคำใต้ โคขุนที่นี้เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติ คือการให้อาหารหมักจาก ฝักทอง มันสำปะหลัง ข้าวโพด และเปลือกข้าวโพด ทำให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของตลาดส่งออกไปทั่วประเทศ เป็นที่ภูมิในของชาวพะเยา https://www.youtube.com/watch?v=RmBF9nJrKsw&t=56s

บวชป่าสืบชะตาขุนน้ำบ่อทรายดอกคำใต้

พิธีบวชป่า สืบชะตาต้นน้ำ ขุนน้ำบ่อทราย ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือและยังรวมถึงนักเรียนกับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก การบวชป่าในครั้งนี้ เพื่อจะอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความยั่งยืน และปลูกฝังให้คนรุ่นหลังเล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากร โดยมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านถ้ำ ภาคีเครือข่าย จัดทำพิธีบวชป่าสืบชะตาต้นน้ำ ณ ขุนน้ำบ่อทราย ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 27 กุมภาพันธ์ 2559

ชุมชนของเรา…ชุมชนของเรา

"ทีวีชุมชนจะไม่มีความหมายใดเลย ถ้าไม่มีคนในชุมชนมาร่วมเป็นเจ้าของ มาร่วมกันผลิต มาร่วมกันดูแลตรวจสอบ " อาจารย์วัชระ ศรีคำตัน ประธานก่อตั้งฯพะเยาทีวีชุมชน กล่าวในกิจกรรมฝึกทักษะนักข่าวชุมชน 27/2/59 (ขอบคุณภาพเสือตู่ นักข่าวพะเยาทีวี)

ความสุขของเรา…นักข่าวชุมชน

"นักข่าวพะเยาทีวีชุมชน เป็นงานจิตอาสาที่มีค่าตอบแทนคือความสุข ถือเป็นบุญสูงสุดอย่างหนึ่ง เพราะมันเป็นงานสร้างสรรค์ เมื่อพวกเรามีจิตสร้างสรรค์เป็นทุน ต่อไปก็จงอย่าได้เกรงกลัวหรือหวั่นไหวต่ออุปสรรคภายหน้า" พระครูศรีวรพินิจ ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันปวงผญาพยาว กล่าวปลุกเสกให้กำลังใจแก่นักข่าวชุมชน 27/2/59

ว่าด้วยจริยธรรมของเรา…นักข่าวชุมชน

"ถ้าเป็นนักข่าวพะเยาทีวีชุมชน จะมีคู่มือหรือไม่มีคู่มือจริยธรรมนักข่าวชุมชน/นักข่าวพลเมืองหรือไม่ก็ตาม หากพวกเราทำงานสื่อเพื่อสาธารณะ เราก็ควรมีความรับผิดชอบในสารที่ส่งออกไป" ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ปรึกษาพะเยาทีวีชุมชน กล่าวในกิจกรรมฝึกทักษะนักข่าวชุมชน 27/2/59

แนวคิดครูใหญ่โฮงเฮียนแม่น้ำของ

ด้านในของ"ครูตี๋" ครูใหญ่โฮงเฮียนแม่น้ำโขง นิวัฒน์ ร้อยแก้ว สนทนากับ "พะเยาทีวีชุมชน" ถึงแนวคิดและปรัชญาของโรงเรียนสร้างคนเคาร­พธรรมชาติ เคารพความเป็นมนุษย์ ในโอกาสเปิดโรงเรียน ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา https://www.youtube.com/watch?v=MyYWJ4CGtpU

MOST COMMENTED

มูลนิธิฟรีดริช เนามันฯ เพื่อนผู้สนับสนุน

เมื่อการเปลี่ยนแปลงของระบบโทรทัศน์ในประเทศไทยกำลังจะปรับเปลี่ยนจากระบบส่งสัญญาณแบบอนาลอกไปสู่ระบบดิจิตัล และคาดการว่าจะเริ่มใช้ได้ในปี 2558 แน่นอนว่าความปลี่ยนแปลงขนานใหญ่กำลังเกิดขึ้น เมื่อช่องฟรี ทีวี 6 ช่องที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้ กำลังจะกลายเป็นฟรี ทีวี อีก 48 ช่องในวันข้างหน้า โอกาสสำคัญที่รายการน้ำดี อีกมากมายจะได้เกิดขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์ในประเทศไทยจึงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ดังนั้นทีวีต้นแบบ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน และสถาบันปวงพญาพยาว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ เราจึงร่วมสนับสนุนสถาบันปวงพญาพยาว ในการจัดกระบวนการเพื่อให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน บนหลักพื้นฐานแห่งประชาธิปไตย...