แท็ก: ทีวีชุมชน

งานวันคนพิการพะเยาเน้นความเท่าเทียม

วันที่ 24 ก.พ. 60 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี...

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ส่งมอบกังหันน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในกว๊านพะเยา

นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ส่งมอบกังหันน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในกว๊านพะเยา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ในการให้บริการช่วยเหลือประชาชน สังคม และชุมชน ในด้านต่าง ๆ นั้น ทางสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้วิทยาลัยเทคนิคพะเยาประกอบและติดตั้งกังหันน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในกว๊านพะเยา เนื่องด้วยกว๊านพะเยาประสบปัญหาภัยแล้งในปี 2558 ที่ผ่านมาทำให้บริเวณรอบตลิ่งในกว๊านตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นและกระจายเป็นบริเวณกว้าง ต่อมาในปี 2559 ได้เกิดน้ำท่วมจึงทำให้วัชพืชถูกน้ำท่วมขังตายและเน่าเปื่อย...

วิมลวิพากษ์ ตอน “นางงามเมืองพะเยา”

วันนี้อาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับนางงามพะเยา ในรายการวิมลวิพากษ์ https://www.youtube.com/watch?v=N0DA3i8Pdp0

คณะสงฆ์พะเยาขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไม่หยุด

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 60 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้บรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ

สืบสานประเพณี “ปีใหม่ม้ง”ประชาภักดี ยิ่งใหญ่

ยิ่งใหญ่อลังการ ม้งประชาภักดี จัดกิจกรรม สืบสานประเพณี “ปีใหม่ม้ง” ประจำปี 2560 “ม้ง” หมายถึง อิสระชน เดิมอาศัยอยู่ในประเทศจีน ต่อมาชาวจีนเข้ามาปราบปราม เป็นเหตุให้อพยพลงมาถึงตอนใต้ของจีน และเขตอินโดจีน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และตอนเหนือของประเทศไทย ประมาณพ.ศ. 2400 โดยมีสองกลุ่มได้แก่ “ม้งน้ำเงิน”และ”ม้งขาว” พี่น้องชาวม้ง..ไม่ชอบให้เรียกว่า ”แม้ว”.. โดยถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยาม ประชากรของม้งในประเทศไทย...

ชาใบบัว ของดีจากกว๊านพะเยา

https://www.youtube.com/watch?v=8YcM9i1oy7Y บัวจากกว๊าน แปรเป็นเครื่องดื่มรสชาติดีๆ ชาใบบัว ผลผลิตจากชุมชนบ้านห้วยเคียนโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รีวิวโดยทีมงาน พะเยาทีวี