แท็ก: ปีใหม่

สืบสานประเพณี “ปีใหม่ม้ง”ประชาภักดี ยิ่งใหญ่

ยิ่งใหญ่อลังการ ม้งประชาภักดี จัดกิจกรรม สืบสานประเพณี “ปีใหม่ม้ง” ประจำปี 2560 “ม้ง” หมายถึง อิสระชน เดิมอาศัยอยู่ในประเทศจีน ต่อมาชาวจีนเข้ามาปราบปราม เป็นเหตุให้อพยพลงมาถึงตอนใต้ของจีน และเขตอินโดจีน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และตอนเหนือของประเทศไทย ประมาณพ.ศ. 2400 โดยมีสองกลุ่มได้แก่ “ม้งน้ำเงิน”และ”ม้งขาว” พี่น้องชาวม้ง..ไม่ชอบให้เรียกว่า ”แม้ว”.. โดยถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยาม ประชากรของม้งในประเทศไทย...