แท็ก: เชียงคำ

สืบสานประเพณี “ปีใหม่ม้ง”ประชาภักดี ยิ่งใหญ่

ยิ่งใหญ่อลังการ ม้งประชาภักดี จัดกิจกรรม สืบสานประเพณี “ปีใหม่ม้ง” ประจำปี 2560 “ม้ง” หมายถึง อิสระชน เดิมอาศัยอยู่ในประเทศจีน ต่อมาชาวจีนเข้ามาปราบปราม เป็นเหตุให้อพยพลงมาถึงตอนใต้ของจีน และเขตอินโดจีน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และตอนเหนือของประเทศไทย ประมาณพ.ศ. 2400 โดยมีสองกลุ่มได้แก่ “ม้งน้ำเงิน”และ”ม้งขาว” พี่น้องชาวม้ง..ไม่ชอบให้เรียกว่า ”แม้ว”.. โดยถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยาม ประชากรของม้งในประเทศไทย...

เชียงคำเมืองงาม

https://www.youtube.com/watch?v=2mY2IGq3xsQ จังหวัดพะเยา ในฐานะเมืองหน้าด่านที่จะเป็นประตูเชื่อมก­ับประเทศลาวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพื้­นที่ที่กำลังถูกท้าทายไม่น้อยจากกระแสการพ­ัฒนาจากโลกภายนอก จะพาไปดูว่าปัจจุบันพวกเขามองวิถีชีวิตทาง­วัฒนธรรม และช่วยกันออกแบบอนาคตเมืองของตนเองอย่างไ­ร   ทีวีชุมชน เริ่มต้นกับชุดรายการ “พะเยาม่วนแต้” หนึ่งในเรื่องราวจังหวัดทางภาคเหนือที่ไม่­ได้มีเพียงแต่ความสนุกเท่านั้น ยังนำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหว การสร้างพื้นที่ความคิดเห็นหลากหลายแง่มุม­ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันสู่ชุมชนอื่นๆ   เผยแพร่รายการ “ทีวีชุมชน” วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 – 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส